Мэдээ

Сүүлийн мэдээ ба мэдээний гол агуулгуудыг багтаасан сонирхолтой гэрэл зургууд уул уурхайн олборлолтын тухай мэдээллүүдийг багтаасан.

Дэлгэрэнгүй

Үйлчилгээ

Хайгуулын үр дүн ба ашигт малтмалын нөөцийн тайланг Засгийн газраас баталсан стандард нормийн дагуу бичиж, холбогдох газруудаар батлуулдаг.

Дэлгэрэнгүй

Туршлага

Манай инженерүүд ба геологч нүүрсний ордын нөөцийн тооцоог хийж, хайгуулын ажилын үр дүнгийн тайлан хийж, АМГ-аар батлуулдаг.

Дэлгэрэнгүй

Зураг

Ай Эм Кай ХХК зургийн цомоглуу орж уул уурхайн талаарх сонирхолтой зурагнууд ба слайд хүлээн авч үзнэ үү.                                                                                                              

Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Ай Эм Кэй нь Монголын уул уурхайн салбарт ажиллаж байгаа компани, төрийн байгуулага, хувь хүнд зөвлөх үйлчилгээг үзүүлдэг бие даасан хувийн компани. Үйл ажиллагааны чиглэл нь ашигт малтмалын ордын геологийн нөөцийг тооцох, урьдчилсан болон нарийвчилсан техник эдийн засгийн үндэслэл тооцоог хийх, уулын ажлын урт богино хугацааны төлөвлөгөөг хийх, уурхайн ашиглалтын тайлан хийх, эдгээрийг төрийн байгууллагуудаар батлуулах үйл ажиллагааг хийдэг.

Геологич, уулын инженер, маркшейдер, туслах ажилтан зэрэг 8-10 хүний бүрэлдхүүнтэй ажиллаж байна. Ай Эм Кэй ХХК-ны мэрэгжилтэнүүд нь уул уурхайн салбарын талаархи мэдлэг, олон жилийн туршлага дээр үндэслэн геологи уул уурхайн орчин үеийн төлөвлөлтийн программ хангамжийг ашиглан үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээнд нийцсэн уул уурхайн зөвлөгөөг үзүүлж ажиллаж байна.